Základní
činnost

 • jednorázové prověření legislativních povinností na úseku obalového hospodářství
 • zápis osob do Seznamu MŹP, popř. k autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.
 • zpracování základního přehledu používaných obalů ve firmě/společnosti
 • vedení průběžné evidence obalů
 • ohlašovací povinnosti
 • zpětný odběr obalů
 • značení obalů
Další informace

Poradenská
činnost

 • kontrolní audity
 • odborné poradenství se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů opatření, popř. odstranění neshod při nakládání s obaly
 • komplexní poradenství v oblasti obalového hospodářství
 • zastupování při jednáních s orgány státní správy
 • sledování legislativního vývoje s následnou implementací na provozní podmínky klienta
Další informace

Školení

 • školení zaměstnanců ze zákona o obalech
Další informace

Ostatní služby

 • sjednání odborné schůzky se zástupcem společnosti EKO-KOM a.s.
Další informace