Bezpečnostní značky
a nálepky

 • fotoluminiscenční značky a pásky
 • bezpečnostní značky
 • značky výstrahy
 • příkazové značky
 • zákazové značky
 • informační značky
 • požární značky
 • sdružené tabulky
 • značení obalu nebezpečných chem. látek
 • etikety, značení obalů/sběrných nádob pro odpady
 • značení látek a předmětů - ADR
 • další bezpečnostní tabulky, značení a nadpisy
Další informace

Prodej ekologických
havarijních prostředků

 • univerzální sorpční prostředky (např. univerzální sorpční koberce, rohože, drtě)
 • havarijní soupravy
 • skladové příslušenství (např. záchytné a okapové vany, stojany na sudy, manipulační vozíky,
  lisy, váhy)
 • obaly na nebezpečné látky (např. platové  a kovové nádoby, sudy, kontejnery, klinik boxy)
 • čistící utěrky a doplňky (např. igelitové pytle 120 a 240 l, rámečky na pytle)
 • těsnící prostředky (např. tmely, kanalizační ucpávky)
 • průmyslové pásky (např. ochranné, oboustranné, označovací pásky)
Další informace

Výbava
ADR

 • výstražné tabulky
 • bezpečnostní značky
 • havarijní vaky a kufry
 • výstražné trojúhelníky, reflexní kužely
 • kanalizační ucpávky, náhradní obaly, kbelíky, košťata, lopaty
Další informace

Osobní ochranné
pracovní prostředky

 • respirátory, polomasky, ochranné brýle, rukavice, přilby, obuv
 • mušlové chrániče uší, ušní ucpávky
 • reflexní vesty
 • oční sprchy
 • ochranné pracovní oděvy (možnost loga), pracovní obuv
Další informace

Termíny dodání: na objednávku