Základní
činnost

  • zařazení objektu/zařízení do příslušné skupiny, dle platné legislativy, včetně vypracování protokolu o zařazení/nezařazení objektu
  • oznámení o zařazení objektu/zařízení do skupiny A nebo B příslušnému krajskému úřadu
  • vypracování havarijního plánu / bezpečnostní zprávy / bezpečnostního programu
Další informace

Poradenská
činnost

  • odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě/společnosti, se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů opatření
  • komplexní poradenství v oblasti prevence závažných havárií
  • zastupování při jednáních s orgány státní správy
  • sledování legislativního vývoje s následnou implementací na provozní podmínky klienta
Další informace

Školení

  • školení zaměstnanců ze zákona o prevenci závažných havárií, vyhlášek a předpisů
  • nácviky řešení možných havarijních situací
Další informace