Poradenská činnost

  • vypracování základního nebo podrobného hodnocení rizika ekologické újmy pro každé místo, v němž provozujete činnost podléhající hodnocení
  • zastupování při jednáních s orgány státní správy
  • sledování legislativního vývoje s následnou implementací na provozní podmínky klienta