Poradenská činnost

  • stanovení environmentálních rizik a aspektů
  • tvorba dokumentace
  • implementace procesů do praxe
  • kontrolní audity
  • návrhy na odstranění neshod uvedených ve zprávě z auditu